ENDELIG LOVLIG

ENDELIG LOVLIG

ENDELIG LOVLIG

ENDELIG LOVLIG

Å være surfer i Norge er ikke alltid like lett. Været skal klaffe, de beste bølgene er ofte om vinteren, det er kaldt og til tider lenge mellom bølgene. I tillegg ligger flere bølger i områder som ikke tillater surfing. Det gjør faktisk østlandets perle, Saltstein, også. Det har nemlig ikke vært lovlig å surfe på Saltstein. Heldigvis er forbudstiden over nå.

Foto: Morten Holbein, Espen Odén Evertsen, Mats Kahlström og Christian Nerdrum.

For Ivar Eidsten Trondsen og gjengen i Saltstein Surfklubb (SSK) er dette en gledens dag. Selv om Ivar selv har surfet Saltstein siden 80-tallet, har konfliktene vært mange. Nettopp på grunn av fare for et totalforbud mot surfing ble SSK stiftet, nå er den viktigste kampen vunnet. Endelig er det lovlig å surfe på Saltstein. Også ifølge byråkratene.

Vi lar mannen som har stått øverst på barrikadene og var først i lineupen, Ivar Eidsten Trondsen, fortelle med egne ord om hva som har skjedd. Og hva som vil skje fremover.

Ivar Eidsten Trondsen, saltstein local, har vært ute en vinternatt før. Foto: Christian Nerdrum
Ivar Eidsten Trondsen, saltstein local, har vært ute en vinternatt før. Foto: Christian Nerdrum

Etter at klubben ble startet 02.04.2013, startet vi også umiddelbart arbeidet med å legalisere surfing på Saltstein. Vi arbeidet jevnt og trutt med Fylkesmannen i Vestfold (FMVE) for å få dette til.

I August i 2013 utarbeidet FMVE et forslag til en Forvaltningsplan for Mølen fuglefredningsområde og la denne ut på høring. Forvaltningsplanen var positivt innstilt til å tillate surfing på Saltstein da rapporter viste at surfing ikke var negativt for fuglelivet. Samtidig ble vi lovet at ingen flere skulle bøtelegges for ‘’miljøkriminalitet’’ 👮

Som første klubben i landet har vi klart å snu forbud til tillatelse.

Plutselig lovlig å surfe på Saltstein!

Forvaltningsplanen lå ute til høring i ‘’noen år’’ uten at vi egentlig hørte noe mer, men vi har purret på en endelig avgjørelse med jevne mellomrom. Dette er altså nå snart 7 år siden. 🕰 Så plutselig i august i år kom det et nytt utspill fra Fylkesmannen da de la ut en ny justert Forvaltningsplan til ‘’forenklet’’ høring! Forventningene var lave til at vi skulle få en endelig godkjent Forvaltningsplan for vårt område, men igjen sendte klubben inn innspill.

Og jammen, tro det eller ei, nå i dag kom endelig Forvaltningsplanen fra FMVT på plass. Surfing er endelig formelt legalisert på Saltstein!!! Året rundt!!! Uten noen begrensninger!!! **

Som første klubben i landet har vi klart å snu forbud til tillatelse. Vi er godt fornøyd. Meget godt fornøyd!! 🥰 Men vi skal ikke hvile på noen laurbær! Det mer enn nok å ta tak i, vi måtte bare få opphevet forbudet først slik at dette ikke lå som en trussel over oss. Check.🍾💪🤙

Morten Holbein
Vintersurf på Saltstein. Foto: Morten Holbein
High fives for Saltstein. Foto: Mats Kahlström.
Saltstein inviterer. Foto: Morten Holbein.
Saltstein
Saltstein anno 1990 © Ivar Eidsten Trondsen

Det mer enn nok å ta tak i, vi måtte bare få opphevet forbudet først slik at dette ikke lå som en trussel over oss.

En stor takk!

En stor takk går ut til hele styret i Saltstein Surfklubb, alle medlemmene som har støttet opp hele veien og alle som har bidratt til at vi har fått dette til.
Det nevnes spesielt Jon, som en fantastisk styreleder, Henrik, Jonas, Knut, Tommy, Joakim, Sturla og Pål.
Alle har bidratt ekstremt bra. Dette har vært teamwork på høyt nivå.

Saltstein i fyr og flamme. Foto: Espen Odén Evertsen.
Henrik Bydal

Redaktør i SurfNorge, med tekst i blodet. Henrik skriver, utvikler konsepter, strategier, lager saker og fremfor alt, surfer.