KONKURRANSEREGLER OG BETINGELSER SOMMERSURF

Tilbake til Sommersurf

Ved å sende inn bilde aksepterer du automatisk reglene og betingelsene som beskrevet under.

En fagjury vil kåre hovedvinneren av konkurransen. Folkets favoritt stemmes frem av SurfNorge sine lesere etter endt konkurranse 31 August 2021.

Sommerens bilde er en åpen klasse hvor et bilde som står ut, velges ut av jurymedlemmene.

Konkurransen pågår t.o.m 31 august 2021.

Innsendte bidrag skal være tatt i konkurranseperioden.

Innsendte bidrag skal IKKE vannmerkes.

Alle innsendte bidrag kan benyttes av SurfNorge, Saltnwax og konkurransens samarbeidspartnere i innhold tilknyttet markedsføring og omtale av fotokonkurransen Sommersurf. Bildene vil også kunne benyttes for å vise innsendte bidrag, presentere vinneren mm.

Ingen eksterne tredjeparter kan benytte seg av bildene uten innhentet samtykke fra deltageren.

Innsendte bidrag kan ikke benyttes i annen type markedsføring, men kun i forbindelse med Sommersurfkonkurransen.

Konkurransen er åpen for alle, men må på en eller annen måte kunne være relevant for norsk surfing.

Alle deltagere vil konkurrere på samme vilkår og betingelser.

Premiene er personlige og kan ikke innløses i kontanter.

Vinnernes navn offentliggjøres på SurfNorge & Saltnwax sine Facebook-sider, på surf-norge.no, i artikler, på konkurransens nettside og i øvrige kanaler/sosiale medier SurfNorge & Saltnwax befinner seg i.

Innsendte bilder kan benyttes i forbindelse med PR-omtale.

Gjennom å delta i konkurransen forsikrer du at du er opphavsrettshaver til bildet/bildene du sender inn og at du har innhentet samtykke fra eventuelle personer som figurerer i bildet. 

Du beholder opphavsretten til bildet, men SurfNorge & Saltnwax samt samarbeidspartnere i konkurransen kan benytte bidraget i markedsføring av konkurransen og aktiviteten.

SurfNorge forbeholder seg retten til ikke å ta med bidrag som strider mot disse vilkår, og/eller lover samt de bidrag som kan vekke anstøt.

SurfNorge har full rett til å diskvalifisere en konkurransedeltager, hvis SurfNorge mistenker at deltageren har overtrådt konkurransereglene, fusket, eller på annen måte forsøkt å oppnå en urettferdig fordel.

Jurymedlemmer som velger å trekke seg i løpet av konkurransen er automatisk diskvalifisert som deltakere. Dette pga. inhabilitet og grunnet innsikt i konkurransens gjennomføring/hva juryen ser etter når vinnerne kåres

SurfNorge har full rett til å gjennomføre endringer, som må besluttes om, med hensyn til valg av vinnere, endringer i konkurransedatoer eller format, implementering eller ethvert annet spørsmål vedrørende konkurransen, som definitiv og endelig.