KONKURRANSEREGLER OG BETINGELSER SURFNORGE PHOTO AWARDS

Tilbake til SurfNorge photo awards 2017

Ved å sende inn bilde aksepterer du automatisk reglene og betingelsene som beskrevet under.

En fagjury vil kåre månedsvinner og årets vinner. Folkets favoritt stemmes frem av SurfNorge sine lesere i konkurransens siste måned.

Årets _______ er en åpen klasse hvor et bilde som står ut, velges ut i samarbeid mellom SurfNorges redaksjon samt jurymedlemmene.

Konkurransen pågår t.o.m januar 2018 med kåring av månedlige delvinnere som vil premieres og gå direkte til finalen.

Innsendte bidrag skal være tatt i konkurransens inneværende måned.

Innsendte bidrag skal IKKE vannmerkes.

Alle innsendte bidrag kan benyttes i innhold tilknyttet markedsføring og omtale av SurfNorge Photo Awards. Bildene vil også kunne benyttes for å vise innsendte bidrag, presentere månedsvinner mm.

Ingen eksterne tredjeparter kan benytte seg av bildene uten innhentet samtykke fra deltageren.

Innsendte bidrag kan ikke benyttes i annen type markedsføring, men kun i forbindelse med SurfNorge Photo Awards.

Konkurransen er åpen for alle, men må på en eller annen måte kunne være relevant for norsk surfing.

SurfNorge og juryen gjør løpende vurderinger av bidragene. Alle deltagere vil konkurrere på samme vilkår og betingelser.

Premiene er personlige og kan ikke innløses i kontanter.

Årets Premie – reise til Hawaii til en verdi av 20.000,- kan om ønskelig benyttes på en annen destinasjon eller på et av Kilroys øvrige produkter.

Premien må benyttes i tilknytning til reise utenfor Europa/EU.

Det er ingen aldersbegrensning, men dersom vinneren av Årets Bilde og premie fra Kilroy Travels skulle være  under 18 år, må reisen gjennomføres med en foresatt.

Vinnernes navn offentliggjøres på SurfNorge sine Facebook-sider, på nettstedene surf-norge.no, i artikler, på konkurransens nettside og i øvrige kanaler/sosiale medier SurfNorge befinner seg i.

Innsendte bilder kan benyttes i forbindelse med PR-omtale.

Gjennom å delta i konkurransen forsikrer du at du er opphavsrettshaver til bildet/bildene du sender inn og at du har innhentet samtykke fra eventuelle personer som figurerer i bildet. 

Du beholder opphavsretten til bildet, men SurfNorge kan benytte bidraget i markedsføring av konkurransen og aktiviteten.

SurfNorge forbeholder seg retten til ikke å ta med bidrag som strider mot disse vilkår, og/eller lover samt de bidrag som kan vekke anstøt.

SurfNorge har full rett til å diskvalifisere en konkurransedeltager, hvis SurfNorge mistenker at deltageren har overtrådt konkurransereglene, fusket, eller på annen måte forsøkt å oppnå en urettferdig fordel.

Jurymedlemmer som velger å trekke seg i løpet av konkurransen er automatisk diskvalifisert som deltakere. Dette pga. inhabilitet og grunnet innsikt i konkurransens gjennomføring/hva juryen ser etter når månedsvinner kåres

SurfNorge har full rett til å gjennomføre endringer, som må besluttes om, med hensyn til valg av vinnere, endringer i konkurransedatoer eller format, implementering eller ethvert annet spørsmål vedrørende konkurransen, som definitiv og endelig.